head
  uvod uvod uvod uvod uvod  
 
 
hr hr
 
zippa 2
l ..:: Vítame Vás ! p
l
t

Spoločnosť ZIPPA, s.r.o., ako subjekt samostatne hospodáriaci vo vlastnom mene vznikla v roku 1994. Jej vznik bol podmienený odčlenením sa od pôvodného materského závodu ZIPP BRATISLAVA, š.p., pod ktorého pôsobnosť dovtedy spadala.

Chcete vedieť viac ? ...

 

 
hr hr
   
hr hr
 
l ..:: Naša špičková technológia : p
l
p

V súčasnosti je spoločnosť vybavená takým strojným a personálnym obsadením, ktoré je v plnej miere schopné zabezpečiť zhodu na všetkých stupňoch výroby vyrábaných výrobkov so všeobecne platnými normami, zákonmi a predpismi platnými pre ich výrobu, ako aj s konkrétnymi technickými špecifikáciami (normy STN, STN EN, TO a pod.), záväznými pre ich výrobu v plnom rozsahu požadovanom platným legislatívnym rámcom.

Chcete vedieť viac ? ...

654
sc xcv
 
hr hr
hr hr
 
l ..:: Firemné novinky: p
l
p

12.05.2006 | Nová webstránka www.zippapn.sk !

S radosťou Vám predstavujeme našu novu internetovú straánku. Dúfame, že aj tímto spôsobom Vás budeme môcť pravidelne oslovovať a oboznamovať s našou ponukou.   ..:: Viac ...


12.05.2006 | Nová webstránka www.zippapn.sk !

S radosťou Vám predstavujeme našu novu internetovú straánku. Dúfame, že aj tímto spôsobom Vás budeme môcť pravidelne oslovovať a oboznamovať s našou ponukou.   ..:: Viac ...
...

 
hr hr
 
left   right